Skip to content

Termeni si Conditii Beauty-Routine

BEAUTY ROUTINE este denumire comercială a SC G.D.E.A. INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTOR SRL, Compania înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. J40/7545/2019, C.U.I. RO41235349, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Calea Floreasca nr.141-143, Et.4.

Termenii şi condiţiile de utilizare (“TCU”) prezentate în continuare împreună cu orice document asociat sau inclus guvernează accesul şi utilizarea Website-urilor http://www.beauty-routine.ro, inclusiv accesul la newsletter, conţinutul, funcţionalitatea şi serviciile oferite pe sau prin www.beauty-routine.ro denumite în continuare „Website”.

Website-ul este oferit și disponibil pentru utilizatorii care au împlinit vârsta de 16 ani.
Prin utilizarea Website-ului garantați că aveți vârsta legală şi capacitatea de a contracta serviciile oferite de Companie și pentru a îndeplini toate cerințele de eligibilitate anterioare. Dacă nu îndepliniți toate aceste cerințe, nu trebuie să accesați sau să utilizați Website-ul.

Vă rugăm să citiți cu atenție TCU înainte de a începe să utilizați Website-ul. Dacă nu sunteţi de acord cu TCU sau Politica de confidențialitate, nu trebuie să accesați sau să utilizați Website-ul.

Prin citirea TCU acceptaţi, în calitate de Utilizator sau Cumpărător, că aţi fost informat, într-un mod clar şi inteligibil de către Companie, înainte de semnarea unui contract la distanţă („Contractul”), cel puţin cu privire la următoarele aspecte:

• principalele caracteristici ale Produselor şi serviciilor;
• identitatea Companiei, inclusiv denumirea şi adresa sa;
• preţul total al Produselor cu toate taxele incluse şi modalităţile de plată, termenul de livrare sau prestare a serviciilor, modalitatea de solutionare a reclamaţiilor;
• condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului de retur, în cazul ȋn care este prevǎzut acest drept, obligația Cumpǎrǎtorului de a achita taxele de returnare în caz de anulare a comenzilor, precum și formularul tipizat de retrur; ȋn cazul ȋn care dreptul de retragere nu este prevăzut, informaţia conform căruia Cumpǎrǎtorul nu va beneficia de un drept de retur sau circumstanțele în care îşi pierde dreptul de retragere;
• mețiuni cu privire la garanțiile legale;
• durata de valabilitate a Contractului;
• condiţiile de încetare a Contractului.

TCU pot fi revizuiţi și/sau actualizaţi de Companie după cum consideră necesar la un moment dat. Completările şi/sau modificările aduse TCU intră în vigoare şi au aplicabilitate imediat după postarea acestora pe Website. Modificările aduse TCU în legatură cu soluţionarea litigiilor nu sunt aplicabile pentru litigiile notificate anterior datei postării acestora pe Website.

Continuarea utilizării Website-ului după publicarea TCU, astfel cum au fost modificaţi, reprezintă acordul dumneavoastră privind aceste modificări.

Recomandăm Utilizatorilor şi Cumpărătorilor să verifice periodic TCU astfel încat să fie la curent cu orice modificare a acestora.

În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor TCU de către Utilizatori sau Cumpărători, Compania îsi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la Website şi la Servicii imediat şi irevocabil fără notificare prealabilă.

În cazul în care Compania constată încălcări ale TCU şi nu a luat încă nicio măsură privind aceste încalcări, nu înseamnă că prin aceasta Compania a renunţat la dreptul său de lua astfel de măsuri şi/sau sau de a solicita despăgubiri.

Website-ul este oferit și disponibil pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Prin utilizarea Website-ului Utilizatorul garantează că are vârsta legală şi capacitatea de a contracta Produsele şi/sau serviciile oferite de Companie. Dacă nu sunt îndeplinite toate aceste cerințe, nu este autorizat accesul sau utilizarea Website-ului.

Pentru a accesa Website-ul sau unele dintre resursele pe care acesta le oferă se cere Utilizatorului să furnizeze anumite informații care trebuie să fie corecte, actuale și complete.

Toate informațiile furnizate pentru utilizarea Website-ului sau a oricărei funcții interactive a acestuia sau la înregistrarea pe Website sunt reglementate de Politica de Confidențialitate și prin utilizarea Website-ului Cumpărătorul îsi dă acordul privind utilizarea de către Companie a acestor informaţii în concordanță cu Politica de Confidențialitate.

Informațiile disponibile pe sau prin intermediul Website-ului și serviciile furnizate prin intermediul sau în legătură cu Website-ul sunt destinate informării vizitatorilor, Utilizatorilor sau Cumpărătorilor și nu constituie sfaturi sau consiliere medicală. Produsele comercializate prin intermediulul Website-ului sunt destinate numai scopurilor cosmetice și nu au fost aprobate de niciun organism de autorizare medicală sau farmaceutică.

Produsele comercializate prin intermediul Website-ului sunt ORIGINALE şi provin direct de la producatori sau de la distribuitori autorizati de producatori.

Este responsabilitatea Utilizatorilor şi/sau Cumpărătorilor să stabliească dacă Produsele sunt potrivite nevoilor lor și nu este obligaţia şi responsabilitatea Companiei.

Informațiile prezentate pe Website au caracter general şi nu cuprind toate informațiile referitoare la subiecte la care se face referire pe acesta (incluzand aici descrierea Produselor), şi prin urmare, Compania nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau vătămare pe care o pot suferii Utilizatorii şi/sau Cumpărătorii (directă sau indirectă) ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Website. Compania nu este răspunzătoare pentru nicio eroare sau omisiune cu privire la aceaste informaţii și iar decizia Utilizatorilor de a cumpăra Produse sau Servicii pe baza acestor informaţii este ȋn responsabilitatea acestora. 

În cazul în care prin intermediului Website-ului sunt postate opinii, sfaturi, recomandări etc de către Utilizatori, Cumpărători sau orice alte persoane, aceste opinii, sfaturi și recomandări nu sunt creditate de către Companie care nu îsi asumă nicio responsabilitate privind exactitatea, acurateţea sau după caz, natură defăimătoare etc  a acestora.

Este interzisă utilizarea Website-ului pentru postarea, încărcarea sau transmiterea de materiale obscene sau pornografice, amenințătoare, rasiste, jignitoare, defăimătoare, sau pentru ȋncălcarea oricăror legi sau drepturi de proprietate intelectuală, pentru a hărțui, jigni, amenința sau a încălca drepturile a altor persoane, pentru a deteriora sau distrugerea reputației Companiei.

În cazul în care Compania constată existenţa unor astfel de postări îsi rezervă dreptul de a dezvălui orice astfel de informaţii în conformitate cu legea și/sau de a elimina, de a refuza să posteze sau să editeze orice astfel de informații sau materiale.

Utilizatorul Website-ului trebuie să se asigure că toate persoanele care vor accesa Website-ul prin intermediul conexiunii sale de internet cunosc prevederile TCU şi se conformează acestora.

Numele de utilizator, ales sau furnizat de Companie, parolele sau orice alte informaţii care fac parte parte din procedurile de securitate ale Companiei, trebuie tratate de Utilizator/Cumpărător ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluie niciunei alte persoane sau entități. 

Contul de pe Website este un cont personal al Utilizatorului sau, după caz, al Cumpǎrǎtorului. Utilizatorul sau Cumpărătorul nu trebuie sǎ ofere acces la contul personal niciunei terţe persoane prin utilizarea numelui său de utilizator, a parolelor sau a altor informaţii de securitate. Accesarea contului de pe un computer public sau partajat, este sub riscul şi responsabilitatea Utilizatorului sau Cumpărătorului.

Orice acces neautorizat la numele de utilizator sau parolă, sau orice altă încălcare a securității contului Cumpărătorului va fi anunţată imediat de către acesta. 

Prin plasarea unei comenzi de achiziţie pe Website, Cumpărătorul confirmă acceptarea prevederilor TCU şi încheierea Contractului. Plasarea comenzii pe Website se face prin  navigarea pe paginile Website-ului pentru identificarea şi alegerea Produselor dorite, plasarea acestora în coşul de cumpărături şi apăsarea butonului de finalizare a comenzii.

Înainte de a fi valide, comenzile înregistrate pe Website sunt supuse aprobării prealabile iar Produsele plasate de Cumpărător în coşul de cumpărături nu sunt rezervate şi pot fi achiziţionate de alţi Cumpărători. Validarea comenzii este notificată Cumpărătorului prin transmiterea unui mesaj electronic la adresa de e-mail înregistrată de Cumpărător pe Website. 

Pentru achiziţionarea oricărui produs sau serviciu de pe Website Cumpărătorului îi sunt solicitate  informații financiare personale, inclusiv, fără limitare, numere de card de credit sau debit, şi/sau alte informații de facturare solicitate de companiile care efectuează servicii de procesare a plăţilor („Procesator”). 

Prin plasarea unei comenzi de achiziţie pe Website, Cumpărătorul garantează că este autorizat să efectueze achiziţia şi să furnizeze informaţiile financiare necesare inclusiv Procesatorului de plăţi.

În cazul în care un Procesator de plăţi este responsabil pentru colectarea, transmiterea și / sau prelucrarea informațiilor financiare ale Cumpărătorului (și, în unele cazuri, pentru onorarea comenzii), toate obligațiile de plată pentru Produsele comandate pe Website sunt reglementate de condițiile de utilizare/ serviciu și politica de confidențialitate ale Procesatorului. 

Intrarea în stocul Companiei a Produsele plasate de Cumpărător în „lista de dorinţe”, va fi notificată Cumpărătorului printr-un mesaj transmis la adresa de e-mail înregistrată pe Website în maxim 48 de ore de la afişarea pe Website a Produselor şi/sau a cantităţii disponibile.

Compania îsi rezerva dreptul de a dezactiva orice nume de utilizator, parolă sau alt identificator indiferent dacă acestea au fost alese de Utilizator sau de Companie dacă aceasta consideră la un moment dat că au fost încălcate prevederile TCU.

PRETUL PRODUSELOR

Preţurile Produselor afişate pe Website sunt exprimate în lei și euro şi includ TVA. Preţurile afişate nu includ contravaloarea serviciilor de curierat aferente livrării Produselor şi nu includ niciun fel de taxe, incluzând aici taxele vamale sau taxele fiscale. 

Preţul Produselor afişate pe Website nu includ costuri suplimentare care pot sa intervină în cazul cumpărărilor din tări UE sau ţări NON-UE. Aceste costuri vor fi plătite de Cumpărător distinct fie firmei de curierat fie autorităţilor din aceste ţări. Preţul Produselor se poate modifica prin excluderea TVA în cazul unor comenzi plasate din exteriorul Romaniei.

Preţurile în lei afişate pe Website sunt stabilite pe baza preţului de achiziţie al Produselor şi a cursului de schimb de la momentul achizitiei Produselor de către Companie. 

Preţurile pot fi modificate de Companie, fară a fi obligată să anunţe în prealabil aceste modificări, în cazul modificării preţurilor de către parteneri sau în cazul evoluţiei cursului de schimb valutar.

Preţul afişat pe Website în momentul acceptării comenzii este preţul în baza căruia va fi facturată furnizarea produsului. În cazul comenzilor plasate din Romania pentru preţuri afisate în moneda Euro sau în cazul plăţilor efectuate din conturi bancare în moneda Euro, preţul plătit va fi în lei, calculat la cursul de schimb din ziua procesării plăţii de către banca emitentă a cardului de credit sau de debit.

În cazul în care Compania constată existența unor erori în stabilirea preţurilor afişate pe We-site aceasta va corecta imediat eroarea şi va informa Compărătorul în legătură cu aceasta.

Compania nu are nicio obligaţie de a accepta sau a onora o comandă pentru un Produs al cărui preţ a fost stabilit greșit  sau care conţine şi îsi rezervă dreptul de a anula o astfel de comandă chiar dacă a fost acceptată sau care este în desfăşurare. Anularea comenzii va fi adusă la cunoştiinţa Cumpărătorului prin email iar Compania va restitui toate sumele plătite de către Cumpărător după returnarea produselor.

Compania poate efectua reduceri ale unor preţuri, după cum consideră la un moment dat, pentru anumite Produse, perioade de timp şi cantităţi limitate ale acestor Produse.

FACTURARE, PLATA SI LIVRAREA PRODUSELOR

Compania va emite factura pentru Produsele comandate imediat după aprobarea comenzii şi  o va transmite pe suport electronic la adresa de email a Cumpărătorului înregistrată pe Website. Factura pe suport hartie va fi transmisă Cumpărătorului odată cu livrarea Produselor comandate. Factura va fi emisă, după caz, în lei în cazul comenzilor ce provin din Romania sau euro în cazul comenzilor ce provin din exteriorul Romaniei.

Plata Produselor comandate se poate face prin transfer bancar sau prin medoda X,  prin card bancar. Sunt acceptate la plată carduri bancare Visa sau MasterCard.

Când selectează opţiunea de plată X Cumpărătorul este direcţionat către Website – ul X pentru “Logare” şi pentru a vizualiza suma de plată înainte de a selecta “Plătiţi acum”. 

Plata va fi validatǎ și debitată în Contul de pe Website la momentul expedierii comenzii de către Companie. 

Toate cardurile bancare utilizate pentru cumpărarea Produselor vor fi supuse în prealabil verificării şi autorizării de plată de către Procesator şi/sau de către banca emitentă a cardurilor. Dacă banca emitentă a cardului utilizat pentru plata contravalorii Produselor refuză să aprobe sau întârzie plata către Companie, aceasta nu este răspunzătoare pentru întârzierea livrării sau pentru nelivrarea Produselor.

Toate tranzacţiile efectuate cu carduri bancare se realizează prin intermediul unor portale sigure care encriptează datele cardului bancar într-un mediu protejat. 

Produsele comandate vor fi livrate, în funcţie de data şi ora comenzii, de oraşul şi țara de destinaţie, într-un interval de timp de 1 – 10 zile lucrătoare si vor fi trimise doar la adresa indicată de Cumpǎrǎtor. Pentru comenzile plasate din Romania livrarea produselor se va face ȋntr-un interval de 1-3 zile lucrătoare. Livrarea Produselor va avea loc în mod normal în intervalul luni-vineri între orele 9.00 si 18.00.

Orice date care sunt fixate pentru livrarea Produselor sunt aproximative şi Compania nu va fi responsabilă pentru orice intârzieri, indiferent care a fost cauza acestora. Produsele pot fi livrate și înaintea datei de livrare anunţate, cu respectarea obligaţiei de informare prealabilǎ a Cumpǎrǎtorului.

În cazul în care Compania nu are posibilitatea, din orice motiv, de a trimite Produsele comandate de Cumpǎrǎtor (şi aflate ȋn stoc) în termen 14 zile de la efectuarea comenzii, Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda, iar Compania va rambursa orice sume plătite de Cumpǎrǎtor pentru aceste Produse. 

Compania nu va fi responsabilă de niciun fel de pierderi suferite de Cumpǎrǎtor pentru livrări întarziate sau neonorate din motive ce ţin de Cumpărător.

În cazul în care Cumpǎrǎtorul sau un reprezentant al acestuia nu este la adresa indicată pentru livrare, făcand imposibilă predarea bunurilor de către personalul de livrare, costurile de retur vor fi achitate Companiei de Cumpărător  în termen de 5 zile de la emiterea facturii aferente.

Dacǎ Cumpǎrǎtorul va face o solicitare de revenire pentru livrarea bunurilor, acesta va putea fi obligat la achitarea către Companie, înainte de livrare, a unui nou cost de transport.

 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Cumpărătorul are următoarele drepturi:

Să primească Produsele comandate;

Să beneficieze de Produse care corespund comenzii plasate conform descrierii existente pe Website;

Să primească compensaţii dacă Produsele sunt defecte sau conţin vicii;

Să returneze Produsele comandate sau să refuze primirea oricărui Produs comandat în termen de 14 zile de la data primirii, 

Să primescă întreaga sumă platită la plasarea comenzii pe Website în cazul în care returmează Produsele (vezi paragraful „Returul produselor” de mai jos).

Cumpărătorul are următoarele obligații:

Să despăgubească Compania, la cererea acesteia, pentru orice cheltuieli, daune și pierderi, inclusiv taxe legale etc, cauzate de orice încălcare a TCU, inclusiv în cazul în care Websiteul este utilizat de către orice altă persoană care accesează contul Cumpărătorului de pe Website, cu sau fără acordul acestuia

Să nu se subtituie vreunei calităţi (colaborator, angajat, agent etc) ȋn relaţia cu terţe persone și să nu acționeze în niciun fel în numele și pe seama Companiei;

Să nu plaseze comenzi cu rea credinţă fară intenţia reală de a cumpăra Produsele;

BEAUTY DEALS

Compania poate oferi spre cumpărare, în cadrul secțiunii Beauty Deal, seturi de produse ale căror prețuri de vânzare au o valoare mai mică decât valoarea cumulată a prețului fiecărui produs din set.

*BEAUTY DEALS se referă la orice tip de campanie care oferă cadouri gratuite per comandă/produs: Cadou la achiziție, Gift Box, Gift Product; 

Cumpărarea oricăruia dintre produsele enumerate în campanie este decizia exclusivă a cumpărătorului, iar Compania nu își asumă responsabilitatea în cazul în care unul sau mai multe dintre produsele din set nu corespund așteptărilor sale.

Cumpărătorii vor primi gratuit Beauty Box-ul sau produsele listate în campanii doar dacă respectă pașii enumerați pe pagină, după cum urmează:

  1. Valoarea comenzii trebuie să se califice la termenii enumerați pe pagina Beauty Deals (fiecare campanie în parte are termenii enumerați pe pagina Beauty Deals);
  2. “Cadoul gratuit” la alegerea Cumpărătorului trebuie să fie adăugat în coș;
  3. Codul de reducere asociat trebuie să fie adăugat la finalizarea comenzii.

Deoarece produsele listate în campanie au un stoc limitat, nu putem oferi “ofertele de frumusețe gratuite” pentru Clienții care nu îndeplinesc pașii solicitați.

În cazul în care unul dintre produsele selectate ca “cadou gratuit” nu se mai află în stoc, BEAUTY ROUTINE va oferi Cumpărătorului un produs alternativ în valoare de același preț cu cel al cadoului selectat.

Cu toate acestea, Cumpărătorul nu poate alege în mod liber niciun articol de pe site și este obligat să aleagă din lista pusă la dispoziție, împărtășită de Vânzător.

Produsele primite în Beauty Box sau drept cadou nu pot fi înlocuite sau returnate, iar valoarea acestora nu se acumulează la programul de fidelitate sub formă de puncte.

Comenzile care beneficiază de campaniile Beauty Deals nu sunt rambursabile, parțial sau integral.

POLITICA DE RETUR

Cumpărătorul poate refuza Produsele comandate şi livrate în cazul în care acestea nu corespund descrierii afişată pe Website.

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Compania că renuntă la cumpărare, fară penalităţi şi fară invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului.

Data primirii Produselor este data preluării acestora de la reprezentantul firmei de curierat/transport. Aceastǎ datǎ poate fi verificată si demonstrată prin documentele de livrare înmânate de curier/transportator.

Nu pot fi returnate Produsele de îngrijire a pielii, a părului şi cosmeticele care au fost deschise şi/sau desigilate sau nu au ambalajul iniţial.
De asemenea nu pot fi returnate parfumurile, cremele, săpunurile, şampoanele, balsamurile, lacurile de unghii şi spray-urile care sunt pentru vânzare definitivă şi/sau nu pot fi returnate datorită restricţiilor de transport.
Produsele cumpărate la set din secţiunea Beauty Deal a Website-ului nu pot fi returnate decat ȋn totalitate (ȋntregul set), cu ambalajul ȋn care a fost trimis setul de produse.
Nu se accepta returul setului de produse ȋn cazul in care oricare dintre produsele din set a fost a fost deschis, sau, după caz, desigilat, nu are ambalajul propriu sau ambalajul a fost deteriorat Cumpărătorul va suporta costurile suplimentare aferente returnării Produselor în cazul renuţării la cumpararea produsului dupǎ primirea acestuia.
Prin costuri suplimentare se înțelege orice cost de transport, de livrare, costuri generate de diminuarea valorii Produselor ca rezultat al manipulărilor repetate, taxe poștale sau taxe de orice alta natură.

Returul Produselor se face in termen de 14 zile calendaristice de la data livrarii Produselor, in baza formularului de retur pe care il puteti accesa aici iar pentru a fi luat in considerare, formularul de retur poate fi trimis cel mai tarziu in a 14-a zi calendaristică de la data primirii produsului.

Astfel, potrivit LEGII, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun
– în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat,
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

În cazul in care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăseste la adresa http://www.beauty-routine.ro

În cazul în care Clientul/ Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv fără ca acestea să fi fost utillizate, desfăcute sau desigilate.

În cazul în care Comanda este achitată, Compania va rambursa suma platită în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Companiei de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

Rambursarea sumelor în 14 zile calendaristice de la recepţionarea fizică a Produselor la sediul BEAUTY ROUTINE, se face în contul bancar indicat obligatoriu de către Cumpărător în Formularul de Retur.

Restituirea sumelor încasate, în cazul în care Cumpărătorul nu doreste un alt produs, se va face prin transfer bancar, ȋn contul indicat in scris pe Formularul de Retur de catre Cumparator.

În funcţie de modalitatea de livrare a Produselor selectată de Cumpărător pe Website, suma rambursată va fi egală cu suma rezultată prin reţinerea de către Companie, din valoarea achitată de Cumpărător, a sumelor aferente cheltuielilor de transport şi livrare.

Nu pot fi returnate Produse care:
– depăşesc termenul de 14 zile calendaristice de la data primirii;
– Comenzile care au beneficiat de campaniile Beauty Deals și au primit cadouri gratuite pentru o valoare minimă a comenzii;
– au facut obiectul unei lichidări finale de stoc, în urma careia Cumpărătorul a beneficiat de o reducere a pretului;
– au fost achiziţionate din showroom si, deşi prezentau unele defecte, Cumpărătorul le-a acceptat şi a beneficiat de o reducere corespunzătoare a preţului; – au fost distinct personalizate la cererea Cumpărătorului;
– prezintă urme de lovire sau deteriorare;
– prezinta urme vizibile de uzură; De asemenea nu pot fi returnate:
– Produsele al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Compania nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– Produsele care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– Produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpǎrǎtor;
– Produsele care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– înregistrările audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
– conţinutul digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpǎrǎtorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Produsele vor fi obligatoriu returnate în ambalajul original (ambalajul în care au fost achizitionate), cu toate accesoriile şi eticheta inţială, intacte fară urme de utilizare, deteriorare, lovire, fără urme de adeziv sau alte asemenea substanțe.

Pentru Produsele ridicate de către Cumpărător direct din showroom/depozit, pentru care Cumpărătorul a avut posibilitatea verificării în mod direct a calităţii şi specificaţiilor prezentate, nu se aplicǎ condiţiile de retur prevăzute ȋn prezenta secțiune. Nerespectarea condiţiilor de mai sus, precum şi punerea produsului, prin orice mijloc, într-o stare necorespunzătoare repunerii în vânzare, duce la refuzul returului.

În cazul în care un Cumpărător efectuează în mod repetat retunări de Produse, Compania poate refuza la un moment dat o noua retunare, plasaea de noi comenzi sau poate proceda la dezactivarea Contului Cumpărătorului.